Gözümdeki “Çin Rüyası”

Gözümdeki “Çin Rüyası”

Sanırım Çin ulusunun büyük değişimi, "Çin Rüyası"nın en iyi tercümesi olarak biliniyor. Çin Rüyası dört temel bölümden oluşur: "Güçlü Çin", "Çağdaş Çin", "Uyumlu Çin" ve "Güzel Çin". Mayıs 2013'te Cumhurbaşkanı...

Sanırım Çin ulusunun büyük değişimi, "Çin Rüyası"nın en iyi tercümesi olarak biliniyor. Çin Rüyası dört temel bölümden oluşur: "Güçlü Çin", "Çağdaş Çin", "Uyumlu Çin" ve "Güzel Çin". Mayıs 2013'te Cumhurbaşkanı Xi Jinping, gençleri "hayal etmeye cesaret etmeye, hayalleri gerçekleştirmek için gayretle çalışmaya ve ulusun yeniden canlanmasına katkıda bulunmaya" çağırdı. Çin'de yabancı bir öğretmen ve araştırmacı olarak günümün çoğunu genç öğrencilerle geçiriyorum, bu sayede çevremdeki gençlerde meydana gelen değişimi kolaylıkla fark edebiliyorum. Aslında sadece benim genç öğrencilerim değil, tüm toplum Çin ulusunun büyük değişiminin sıcaklığını hissedebilir. Kitle insanlarının bu kadar kapsayıcı olması, onlara toplumun en önemli parçası olduklarını hissettirmek için çok uğraşıldı ve bana göre bu son on yılın en büyük başarısı.

5 bin yıllık Çin ulusu kadim ve büyüktür, Çin uygarlığı uzun ve görkemlidir ve son 5 bin yılda birçok kez dünyanın ön saflarında yer almıştır. Qing Hanedanlığı’nın sonunda Batılı güçlerin işgali ve (zayıf yönetim sisteminin bir sonucu olarak) ülke çapında feodal yönetimin yozlaşması nedeniyle, büyük ülke birçok haksız savaşla yüzleşmek zorunda kaldı ve bunun sonucunda aşağılandı, insanlar acı çekti, tüm ulus eşi benzeri görülmemiş bir felakete uğradı. Çin ulusunun o noktadan itibaren “rüyasız” bir ulusla büyük değişimini canlandırmanın önemli görevi devasa bir yüktü ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) bu yükü 1949'da cesurca aldı. Parti halkı birleştirdi ve onlara çeşitli devrimler, değişimler ve reformlarda liderlik etti. Çin özelliklerine sahip sosyalist sistem sayesinde, ulusal yönetişim sistemi ve yönetişim kapasitesi sürekli olarak geliştirildi ve Xi Jinping'in değerli rehberliği altında son on yılda zirveye ulaştı. ÇKP aslında sıradan insanları “Çin Rüyası”na yönlendirmek için bir deniz feneri olarak çalışıyordu, bu onların ilk önce ayağa kalkmalarına, böylece zenginleşmelerine ve güçlenmelerine yardımcı oldu.

Çin ulusunun büyük değişimi

“Yeni Bir Dönem için Çin Nitelikli Sosyalizm Üzerine Xi Jinping Düşüncesi”, Çin özelliklerine sahip sosyalizmi ayakta tutmanın ve geliştirmenin kapsayıcı hedefinin sosyalist modernleşmeyi ve ulusal değişimi gerçekleştirmek olduğunu ve bunun temelinde “Orta Düzeyde Refah Bir Toplum” elde edildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bana göre, son on yılda meydana gelen en önemli değişiklik, bir zamanlar Batılı emperyalistlerin yağmaladığı ve aşağıladığı bir ülkeden, insanlara ulusal değişimde yeni bir sıçramayı başardıklarını hissettiren “Orta Düzeyde Refah Toplum”un başarılmasıydı. Neden? Niye? Birincisi Çin, ekilebilir arazisinin yüzde 9'u ile dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sini besliyor, ikincisi ve daha zor olanı, küresel arenada 'yüzyılda görülmemiş büyük değişimler' senaryosu. Büyük bir yönetim sistemi ve vizyoner liderlik olmadan bu imkânsızdı. Öte yandan bu yönetim sistemi, dünya genelinde pandemi sonrası çeşitli çalkantılı durumlardan geçen ülkeler için çok iyi bir örnek, bu sistemi referans alabilir ve kendi zorluklarına uygun bir çözüm bulabilirler.

Bir sonraki nokta, Çin'deki sıradan insanlara bir hayalleri olduğunu, gerçekleştirilebilir bir rüya, yani “Çin Rüyası” olduğunu hissettirmektir. Çin ulusunun büyük değişimi en büyük Çin rüyasıdır ve bu rüya Çin genelindeki 56 etnik grubun gözünde değil kalbindedir. Bence bu da büyük ve çok ihtiyaç duyulan bir başarıydı. Pek çok büyük ekonominin korkunç acılar içinde olduğu 'bir asırda görülmemiş büyük değişimler' senaryosu altında son on yılda bir milyardan fazla Çin nüfusunun yaşadığı muazzam gelişim, muhteşem liderlik ve rehberlik altında kitlelerin gönüllü katılımıyla mümkün oldu. Xi Jinping, Çin özellikleriyle sosyalizm yolunda ilerliyor. Dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir iktidar partisi için harika bir örnek olabilecek, insanların ve iktidar sisteminin uyumlu çabasının güzel bir örneğidir.

Çin'in son on yıllık büyük başarısını tartışmak çok boyutlu olsa da, ÇKP'nin "önce insan" veya "insan merkezli" odak noktası üzerinden yönetim sisteminin kapsayıcılığına odaklanmadan Çin'in son on yıllık başarısını tartışmak yine de imkânsız. Çin'in çok özel bir "insan odaklı" son on yıllık kalkınma yolu, aslında toplumun çıkarlarına öncelik vererek, eşitsiz kalkınmanın etkisini azaltıyor ve Çin genelinde servet dağılımındaki eşitsizliği azaltıyor. Çin'in dünyanın en büyük ikinci ekonomisine yolculuğu hiçbir zaman kolay olmadı. Mesela 2021'de Çin'in 100 milyona yakın kırsal insanı yoksulluktan kurtararak mutlak yoksulluğu ortadan kaldırdığına dair resmi deklarasyonu, Çin bir milyardan fazla nüfuslu bir ülke, neden ücra ve dağlık köşelerde ikamet eden yüz milyon yoksul kırsal insan neden bu kadar önemli? Bu ÇKP'nin "önce insan" veya "insan merkezli" odağının harika bir örneği aslında, meyve vermekten asla bıkmıyorlar. Uzak bir köy olsa bile Çin'deki her bir hane için başarının sırrı, kimsenin geride kalmasını istemiyorlar. Bu 100 milyon kırsal yoksul kimdi, 2014 yılına kadar neden hâlâ yoksulluk sınırının gerisindeydiler. Aslında bu 100 milyon insan, reform ve Çin'in açılıp büyümesinden bu yana gerçekleştirilen diğer tüm yoksulluğu azaltma projelerine rağmen yoksulluk sınırının gerisinde kaldı. Bu, bu insan grubuna yalnızca ulaşılması zor değil, aynı zamanda onları yoksulluk sınırından kaldırmanın da son derece zor olduğu anlamına gelir ve bunu yapabilmek için, yaşamları temelinde benzersiz bir şekilde tasarlanmış çok özel bir planla özel bir bakıma ihtiyaç duyulmalıdır.

"Son 10 yıldaki başarılar"

Durumun zorluğu göz önüne alınarak, bu aşamada yoksullukla mücadele “zorlu savaş” olarak kabul edildi. Böylece, böyle bir “zor savaşı” kazanmak için benzersiz bir çözüm olarak Xi Jinping'in “Hedeflenen Yoksulluğu Azaltma” konsepti geliyor. Çin'in mutlak yoksulluğu ortadan kaldırmadaki başarısından sık sık bahsediyoruz, ancak yoksulluk çeken her haneye karşı aldıkları özelleştirilmiş çözümden ve ardından yakın bir izleme sürecinden pek bahsetmiyoruz. Aslında bu büyük başarının nedeni ve insanlık tarihinin yoksullukla en büyük savaşını kazanmasının ardındaki sır “Hedefli Yoksulluğu Azaltma” modeliydi. Uluslararası olarak, “Hedefli Yoksulluğun Azaltılması” modeli de büyük bir öneme sahiptir, çünkü yoksulluğun azaltılmasında başlangıçta bir miktar başarı elde eden ancak “bir asırlık senaryoda görülmemiş değişiklikler” senaryosu ve salgın sonrası artan yoksulluk ve açlık nedeniyle şimdi büyük bir tehditle karşı karşıya kalan birçok ülke var.

Son on yılın bir diğer çok önemli başarısı, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping liderliğindeki ÇKP'nin insanlara yardım etmekten asla bıkmadığını hissettirmesi oldu. Çin, son on yılda insanların yaşam kalitesinde tarihi ilerlemeler kaydetmiş olsa da, çeşitli yönlerden hâlihazırda görülür değişiklikleri sürdürmek için hala çok çalışıyorlar. ÇKP'nin "önce insan" veya "insan merkezli" odak noktası, Çin'in yeni koronavirüs pandemisine karşı "Dinamik Covid-Sıfır Stratejisi" aracılığıyla başarılı bir şekilde önlenmesinin de arkasındaydı. Çin hükümeti insan odaklıdır ve en temel insan hakkı olan yaşama hakkını korur. Halk sağlığı yapısı daha iyi olan birçok gelişmiş ülke insan hayatından taviz vermek zorunda kalırken, Çin'in “Dinamik Covid-Sıfır Stratejisi”, “yüzyılda görülmemiş büyük değişimler” senaryosu kapsamında sadece milyonlarca hayat kurtarmak ve istikrarlı ekonomik kalkınmayı sağlamakla kalmadı. Burada Çin'de Halkın sağlığı her şeyin üzerinde bir politika önceliği haline getirildi. Geçen on yıl boyunca, dünyanın en kalabalık ülkesi, herkes için uygun fiyatlı ve kaliteli tıbbi hizmetler sağlamayı amaçlayarak, tıp ve sağlık sistemi reformunda ilerlemeye devam etti.

"Ortak değerler topluluğu"

Vatandaşı için daha iyi, daha temiz bir çevre sağlamak, bu konuda bir başka başarı destanıdır, on ile on beş yıl önce Çin'deki çeşitli sanayi şehirlerine yaptığım tren yolculuğumu hala hatırlıyorum. Tren penceresinden gördüğüm puslu ve tozlu gökyüzüne dair taze anılarım hâlâ var. Ama şimdi, o yüksek hızlı trenlere bindiğimde, mavi gökyüzünün kucağında beyaz bulutların uyuduğunu görmek bir zevk ve tabii ki tren penceresinden gördüğüm ağaçların sayısı eskisinden daha fazla. Çin, son on yılda dünyanın yeni orman alanlarının dörtte birine katkıda bulunarak, ekili ormanlar ve orman örtüsünün büyümesi alanında dünya çapında ilk sırada yer almaktadır. Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi'ne göre, son on yılda kümülatif ağaçlandırma alanı 63milyon 360 bin hektara ulaşırken, 10 milyon 890 bin hektar mera iyileştirildi ve 792 bin hektar sulak alan eklendi veya restore edildi. Geçen on yıl boyunca Çin, 27 milyondan fazla kırsal hanede ısınmada kullanılan kömürü aşamalı olarak durdurdu ve çeşitli kurulu yenilenebilir enerji kapasitesinin gelişimini hızlandırdı. Çin şu anda kurulu rüzgâr, fotovoltaik, hidro ve biyokütle gücü kapasitelerinde küresel olarak bir numara. Ekosistemi korumak ve değer vermek için kurumsal yenilik de elde edildi. Yeşil sürüşü sayesinde Çin, karbon emisyon yoğunluğunu son on yılda yüzde 34,4 oranında azalttı.

Son olarak, Çin'in son on yılda küresel arenadaki başarısından bahsedelim. Belirsizlik, “yüzyılda görülmemiş büyük değişimler” senaryosu nedeniyle tüm dünyada moda oldu. Ancak Çin, üst düzey dışa açılmayı sürdürme kararlılığını korudu ve Kuşak Yol İnisiyatifi aracılığıyla küresel ekonomiye derinden dâhil oldu. Çin'in küresel ölçekte elde ettiği bir diğer çok önemli başarısı ise Kuşak Yol İnisiyatifi oldu. Çin tarafından dokuz yıl önce önerilen Kuşak Yol İnisiyatifi, 170'ten fazla ülke ve uluslararası kuruluştan olumlu yanıt aldı. Tüm tarafların ortak çabaları sayesinde, Kuşak Yol İnisiyatifi, son birkaç yılda uluslararası iş birliği için en büyük ve en geniş kapsamlı platform haline geldi. Kuşak Yol İnisiyatifi iş birliğiyle ilgili imzalanan 200'den fazla belge, dünya çapında uluslararası toplum tarafından verilen güven ve tanınma oyunudur.

"Çin bilgeliği"

Kuşak Yol İnisiyatifi, küresel ortaklık için bir dayanışma yolu sunar; inisiyatif, herkesin birlikte tartışabileceği, birlikte inşa edebileceği ve birlikte paylaşabileceği gerçek çok taraflılığı uygulayan küresel bir kamu yararıdır. Öte yandan Çin'in Kuşak Yol İnisiyatifi’ndeki başarısı, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin çoğunun “Çin Bilgeliği” hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaya nasıl istekli olduğunu ve bunu dünya çapında bir “ortak değerler topluluğu” örneği olarak kendi gelişimlerinde nasıl kullandığını yansıtıyor.

“Yüzyılda görülmemiş büyük değişikliklerden” geçerken, Batılı ülkelerin nispeten sessiz olduğunu ve herhangi bir olumlu çözüme ulaşamadıklarını görüyoruz. Çoğu durumda bile, gelişmekte olan dünyanın gereksinimlerine ilişkin anlayış eksikliği, çözümlerini çok başarısız bir hale getirdi. Özellikle iklim değişikliği, halk sağlığı, bölgesel çatışma ve iş birliği sektöründe Batı'nın önemli ölçüde olumlu bir çözüm bulamadığını tespit ettik, bu nedenle Çin, Xi Jinping'in muhteşem liderliği ve rehberliği altında bu spesifik konularda çok pratik çözümlere sahip. “Küresel Kalkınma Girişimi (GDI)” iş birliğinin çok kısa bir süre içinde çok sayıda ülke tarafından sıcak bir şekilde karşılanmasının nedeni budur. Bu aynı zamanda dünya toplumundan “Çin Bilgeliği”ne başka bir açıdan hoş bir selamdır.

Kaynak: Çin Uluslararası Radyosu- Kültürler Arası İletişim ve BRI Araştırma Merkezi, Marksizm Okulu, Wuhan Teknoloji Üniversitesi Direktörü- Dr. Mostak Ahamed Galib

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.