Piyasadan haberler

Piyasadan haberler

ERCB…Şirket hakim ortağı Erciyas Holding A.Ş.'nin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla KAP'da açıklanması için tarafımıza iletilen açıklaması aşağıda yer almaktadır : ''Hissedarı olduğumuz iştiraklerimizin ihracata yönelik...

ERCB…Şirket hakim ortağı Erciyas Holding A.Ş.'nin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla KAP'da açıklanması için tarafımıza iletilen açıklaması aşağıda yer almaktadır : ''Hissedarı olduğumuz iştiraklerimizin ihracata yönelik büyüme taleplerini karşılamak adına, hakim ortağı bulunduğumuz Erciyas Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi ("Erciyas Çelik Boru") (B) grubu paylarının 11.400.000 nominal adedi üzerine Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O lehine finansman tedarikinde teminat amaçlı rehin tesis edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur''

ERCB…Şirket yurtdışından fazlar halinde gerçekleştirilecek boru hatları projelerinin yaklaşık 55.200.000 USD tutarındaki ilk fazlarının boru üretimi ve ihracatına ilişkin siparişlerini almıştır. Söz konusu siparişlerin kamuoyunun bilgisine sunulması, alınan siparişin devamı ve Şirketimiz'in pazardaki rekabetçi konumunun korunması için, Şirketimiz'in ve Şirketimiz ile birlikte ortaklarımızın meşru çıkarlarının zarar görmemesi, yatırımcıların yanıltılmaması ve spekülatif haberlerin/yorumların önüne geçilmesi ve bu sayede Şirket ve yatırımcıların haklarının korunması, piyasanın güven ve şeffaflık içerisinde yürümesini teminen, SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ıncı maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. İşbu açıklama erteleme sebeplerinin ortadan kalkması üzerine yapılmaktadır.

DAPGM…22.09.2022 tarihli KAP duyurumuzda Şirketimizin, "T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafından Satışa Sunulan Taşınmazların Açık Artırma ile Satış" müzayedesine katıldığını ve en yüksek teklifi verdiği duyurulmuştu. Söz konusu arsanın satın alma işlemlerine ilişkin T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler tamamlanmış ve Gayrimenkul Satış Sözleşmesi 19.10.2022 tarihinde (bugün) imzalanmıştır. İhale bedelinin %25'i olan 20.050.000 TL peşinat olarak ödenmiş olup geriye kalan kısım 24 ay vadeli şekilde ödenecektir. Arsa bedelinin vadeye bağlanan tutarına sözleşme imza tarihinden itibaren yıllık %9 oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacak ve vade farkı ödemeleri satış bedeli taksit ödemeleri ile aynı tarihte yapılacaktır.

TDGYO…3 Ekim 2022 tarihli Alibeyköy Projemiz kapsamında aldığımız iki parsel arsa için yapılan açıklamamızda değerleme raporu eklenmemişti. İş bu açıklama alınan iki parsel arsa için hazırlatılan değerleme raporunu eklemek için bu şablondan bir kez daha gönderilmektedir. 3 Ekim tarihli aşağıdaki açıklamamızda herhangi bir düzeltme ve ekleme bulunmamaktadır. Açılamamız aşağıdaki gibiydi; Şirket portföyünde yer alan İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Alibeyköy Mahallesi 717 ada 42 ve 43 parseller bünyesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait hisselerin satışına yönelik ihaleler 07.09.2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale Komisyonu'nda gerçekleştirilmiştir. Muhammen bedelleri 717 ada, 42 parsel için 737.850 TL, 717 ada, 43 parsel için 3.283.500 TL olarak belirlenen taşınmazların satış ihalesi şirketimiz lehine sonuçlanmıştır. İhale sonucunda şirketimiz 717 ada, 42 parsel 810.000 TL, 717 ada, 43 parsel 3.610.000 TL bedel ile satın almayı hak kazanmıştır. Şirketimiz, söz konusu gayrimenkuller için Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ‘ye 24.08.2022 tarih, 22-160 sayılı değerleme raporu hazırlatmıştır. Yönetim kurulu tarafından yetkilendirilen şirketimiz söz konusu taşınmazlardaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi hisselerinin tapu devrini bugün itibari ile gerçekleştirmiştir. Şirket 05.04.2022 tarih, 2022/10 sayılı yönetim kurulu kararının içeriği; "İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Alibeyköy mahallesinde yer alan 815,09 m2 büyüklüğündeki 717 ada, 42 ve 43 no'lu "Arsa" vasıflı parseller üzerinde "Konut" alanlarından oluşacak projenin geliştirilmesi amacıyla, arsa malikleri ile "Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi" imzalanmasına, arsa payını devretmek isteyen maliklerin hisselerinin satın alınması hususunda Genel Müdürlük makamının yetkilendirilmesine, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir." şeklindedir.

MAGEN…T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ("İdare") ile Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") arasında YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmeleri'nin ("Sözleşme") imzalandığı 1 Temmuz 2021 tarihli KAP açıklamamızda duyurulmuştu. İmzaladığımız Sözleşmeler kapsamında Şirketimiz tarafından her bir bağlantı bölgesi için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları önerilmiştir. İdare tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Burdur-2 (15 MWe) ve Osmaniye-2 (15 MWe) için önerilen alanların uygun bulunduğu İdare'nin 10.01.2022 tarihli yazısı ile, Aksaray-2 (10 MWe) ve Antalya-3 (10 MWe) için önerilen alanların uygun bulunduğu İdare'nin 31.05.2022 tarihli yazısı ile ve Batman-2 (15 MWe) için önerilen alanların uygun bulunduğu İdare'nin 04.07.2022 tarihli yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir. Kazanılmış olan diğer YEKA GES-3 bölgeleri olan Ankara-1 (20 MWe) ve Ankara-2 (20 MWe) için de İdare tarafından yapılan değerlendirmeler devam etmekte olup süreç hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir. Önlisans başvuruları yapılan, Burdur-2 (15 MWe) ve Osmaniye-2 (15 MWe) YEKA GES-3 projeleri için "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu" Kurulu kararınca uygun bulunduğuna dair resmi yazı 15.08.2022 tarihinde şirketimize bildirilmişti. YEKA GES-3 Antalya-3 (10 MWe) projesi Önlisansı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 13.10.2022 tarihli ve 11285-17 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Önlisansın aslı 19.10.2022 tarihinde şirketimize teslim edilmiştir. Önlisansları alınmış bu üç projeden toplam 40 MWe GES kapasitesine karşılık 60 MWp güçte santral kurulması planlanmaktadır.

ACSEL… Şirketi mevcut üretim kapasitesinin yıllık 13.500 tondan 14.700 tona çıkarıldığına ilişkin olarak Denizli Sanayi Odası tarafından düzenlenen 17 Ekim 2022 tarihli ve 485 sayılı yeni "Kapasite Raporu" bugün şirketimize gönderilmiştir.Öte yandan 03.12.2021 tarihli özel durum açıklamamıza konu yıllık 2.500 ton kapasiteli yeni saf CMC tesisi yatırımına ilişkin çalışmalar devam etmekte olup yatırımın 2023 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanmaktadır.

BOBET… Şirket Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda artan enerji maliyetlerinin karşılanması amacıyla Lisanssız Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) için gerekli araştırmaların yürütülmesi kapsamında Aldo Enerji ve San. Tic. A.Ş. ile danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır.

EKGYO… T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirketimiz arasında imzalanan "Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında, Bakanlık adına yapılan İstanbul Kartal 12711 Ada 2 Parsel İşi ihalesinin 1. oturumu 18.10.2022 tarihinde saat 11:00 da yapılmıştır. Söz konusu ihalenin ön yeterlik bölümüne katılan istekliler ekte listelenmiştir.İhale komisyonu tarafından isteklilere ait ön yeterlik zarfları içerisindeki belgelerin ayrıntılı değerlendirilmesinden sonra, ihalenin Pazarlık-Açık Artırma-Kapalı Zarf Teklif Alma bölümünü içeren 2. Oturumunun tarihi ve saati isteklilere yazı ile bildirilecektir.

NUGYO.. Şirket portföyündeki konut ve ofis varlıklarına ilgi devam etmekte olup; pazarlama faaliyetlerimiz neticesinde 2022 yılında satışa açılan Nurol Tower projesindeki ofis katlarından, Yönetim Kurulumuzun 19/10/2022 tarihli kararı ile, İstanbul ili, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 246DY1C pafta, 9773 ada, 6.842 m² yüzölçümlü, 3 no'lu parselde bulunan 1 tam ofis katının (12 adet bağımsız bölüm - satış brütü 3.218 m2) 139.830.508 TL + KDV'ye nakden ve peşin olarak ilişkili taraf olmayan tüzel kişiliğe satışına karar verilmiş olup, tapu devir işlemleri 19/10/2022 (bugün) itibariyle yapılmış ve satış tamamlanmıştır. Şirketimizce tahsil edilen satış bedelinin bir kısmı banka kredi borçlarının kapatılmasında kullanılmış olup, şirketimizin işbu açıklama tarihi itibariyle döviz bazlı hiçbir banka kredisi yükümlülüğü kalmamıştır

TDGYO…11 Ekim 2022 tarihli Sultanbeyli arsa satışı için yaptığımız açıklamada 'Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı' satırındaki tutar düzeltilmiş ve satış karı UFRS ve VUK a hesaplanan maliyet değerlerine göre ayrı ayrı hesaplanmıştır. Son açıklanan mali tablolarımızda VUK kayıtlarına göre maliyet bedeli 36.547.017 TL ve UFRS kayıtlarına göre maliyet değeri 35.023.638 TL'dir. Bu satır dışında herhangi bir değişiklk ve ekleme yapılmamıştır.

Kaynak A1 Capital

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.